Onderzoek Economisch Groeipotentieel van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen

(Economic Growth for global societal challenges)

Samen staan we voor een grote en complexe uitdaging: het realiseren van een duurzame en humane wereld met een wereldbevolking die groeit en momenteel meer verbruikt dan de aarde kan bieden. Deze uitdagingen zijn eind 2015 door alle landen van de Verenigde Naties vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDGs). Wereldwijd worden door zowel overheden als het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen acties in gang gezet om deze ambitieuze doelen te realiseren.

Startpunt voor dit rapport is dat de Sustainable Development Goals niet enkel urgent zijn voor het bouwen van een duurzame wereld, maar ook economische kansen bieden. Onderzoek van de
Business & Sustainable Development Commission toont aan dat duurzame bedrijfsmodellen, gericht op de SDGs, kunnen resulteren in kansen ter waarde van tenminste $12 duizend miljard tot aan 20301.

Deze publicatie is een eerste verkenning van de economische kansen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verwoord in de Sustainable Development Goals, voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Lees het rapport hier.